توصیه های سفر- جلوگیری از دستگیری در عربستان

چند تذکر مهم برای اطلاع زائرین محترم که در صورت ارتکاب هر یک از آنها در حرمین شریفین یا بقیع،

بیشتر بخوانید