قوانین و مقررات کاربردی و عملیاتی عربستان سعودی

فایل زیر شامل قوانین و مقررات کاربردی و عملیاتی
عربستان سعودی میباشد که راهنمای جامعی جهت زائرین محترم حج و کارگزاران می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.