اخبارباید ها و نباید های سفر حج

محرمات احرام

محرمات احرام⁉️
🔻آیا میدانید زائرین در زمانی که محرم میباشند میبایست چه کإرهایی را انجام ندهند⁉️

محرمات احرام


نخستین عمل از مناسک عمره و حج را احرام گویند. احرام با نیت و تلبیه و پوشیدن دو جامه احرام تحقق می‌یابد. از آن در باب حج بحث شده است.فردی که اجرام می پوشد از منظر شریعت اسلامی چیزهایی بر او حرام می شود.


۱. شکار حیوان وحشی صحرایی و نیز ذبح آن، نشان دادن آن به شکارچی، نگهداری آن تا وقتی که بمیرد یا دیگری آن را شکار کند و خوردن گوشت آن، هر چند غیر محرم آن را شکار کرده باشد.[۱]
۲. آمیزش با همسر و نیز بوسیدن، لمس و نگاه کردن از روی لذّت به او.
۳. عقد ازدواج برای خود یا دیگری و نیز شاهد بر عقد بودن به قول مشهور.
۴. استمناء.[۲]
۵. استعمال عطر؛ البته در این که استعمال همۀ انواع عطر حرام است یا برخی از انواع آن مانند مشک، عود و عنبر، اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. به قول مشهور، استعمالخلوق کعبه (چیزی که کعبه را با آن خوش‌بو می‌کنند)، حرام نیست.[۳]
۶. گرفتن بینی از بوی بد به قول مشهور.[۴]
۷. پوشیدن لباس دوخته برای مرد[۵] و قفّازین (دستکشی که زنان عرب در درون آن پنبه می‌گذاردند و می‌پوشیدند تا انگشتان و دستشان پوشیده بماند) برای زن.[۶]
۸. سرمه کشیدن به چیز خوش‌بو به قول مشهور. در حرمت و کراهت سرمۀ سیاه کشیدن، اختلاف است.[۷]
۹. پوشاندن تمام روی پا برای مرد به قول مشهور.[۸]
۱۰. فسوق.
۱۱. جدال.
۱۲. کشتن و انداختن شپش از بدن در صورت آزار نداشتن آن به قول مشهور. در بقیّۀ حشرات مانند پشه، کک و کنه، اختلاف است.[۹]
۱۳. انگشتر به دست کردن به قصد زینت و نیز استعمال زیور آلات برای زن به قصد زینت به قول مشهور.[۱۰]
۱۴. استعمال روغن خوش‌بو و مالیدن هر نوع روغن به بدن به قول مشهور.[۱۱]
۱۵. ازالۀ مو از بدن به تراشیدن یا کندن و مانند آن مگر به جهت ضرورت.[۱۲]
۱۶. پوشاندن سر برای مرد.[۱۳]
۱۷. ارتماس (سر در آب فرو بردن).
در این که ارتماس به طور مستقل از محرّمات احرام است یا از مصادیق عنوان قبلی یعنی پوشاندن سر به شمار می‌رود، اختلاف است. بنابر قول اول، حرمت آن مشترک بین زن و مرد است، ولی بنابر قول دوم، اختصاص به مرد دارد.[۱۴]
۱۸. پوشاندن صورت با روبند برای زن، لیکن به قول مشهور اسدال جایز است.[۱۵]
۱۹. سایه قرار دادن بالای سر در حال حرکت و سیر بین منازل مکّه و مدینه برای مرد مگر به جهت ضرورت و عذر. در این که حکم یاد شده اختصاص به سواره دارد یا پیاده را نیز شامل می‌شود، اختلاف است.[۱۶][۱۷]
۲۰. ناختن گرفتن.[۱۸]
۲۱. کندن و قطع کردن درخت یا گیاه حرم[۱۹] جز درخت میوه و گیاه اذخر و آنچه در ملک انسان روییده است.[۲۰]
۲۲. حمل سلاح بدون ضرورت به قول مشهور.[۲۱]
۲۳. غسل دادن و حنوط کردن محرم میّت با کافور.[۲۲]
۲۴. نگاه کردن در آیینه به قول مشهور.[۲۳][۲۴][۲۵]


۱.↑ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۸۶.    
۲.↑ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۹۷-۳۰۸.    
۳.↑ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۳۱۷-۳۲۹.    
۴.↑ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۳۳۱.    
۵.↑ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۳۳۵.    
۶.↑ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۳۴۱.    
۷.↑ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۳۴۶.    
۸.↑ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۳۴۹.    
۹.↑ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۳۵۵-۳۶۸.    
۱۰.↑ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۳۷۰-۳۷۲.    
۱۱.↑ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۳۷۴-۳۷۶.    
۱۲.↑ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۳۷۷.    
۱۳.↑ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۳۸۲.    
۱۴.↑ معتمد العروه، ج۳، ص۴۸۰.    
۱۵.↑ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۳۸۹-۳۹۱.    
۱۶.↑ جواهر الکلام ج۱۸، ص۳۹۴.    
۱۷.↑ مستند الشیعه، ج۱۲، ص۳۰.    
۱۸.↑ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۴۱۱.    
۱۹.↑ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۴۱۲.    
۲۰.↑ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۴۱۷-۴۱۹.    
۲۱.↑ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۴۲۲.    
۲۲.↑ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۴۲۱.    
۲۳.↑ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۳۴۸.    
۲۴.↑ الموسوعه الفقهیه المیسره، ج۱، ص۳۲۰–۳۱۱.    
۲۵.↑ جواهر الکلام، ج۱۸، ص۴۱۹– ۲۸۶.    

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *